2 december 2010

Decentrale uitvoering van overheidstaken in Nederland: geschiedenis, huidige praktijk en economische theorie

Dit paper beschrijft en analyseert de taakverdeling tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten vanuit historisch en economisch-theoretisch perspectief.

Allereerst wordt een overzicht gegeven van de diverse economisch-theoretische perspectieven. Dit wordt vervolgens gebruikt om de taakverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten sinds de zestiende eeuw te schetsen, d.w.z. sinds de wereldberoemde Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

In het laatste deel wordt ingegaan op de huidige taakverdeling tussen Rijk, gemeenten en provincies. Moeten Nederlandse gemeenten veel verder fuseren, zoals in de heroverwegingsrapporten wordt gesuggereerd? Moeten de stadsregio's inderdaad worden afgeschaft? En hoe efficiënt is de rol van de 150 jaar oude provincies bij de ruimtelijke ordening?

Dit is een Engelstalige publicatie.