15 januari 2008

Decompositie van de BBP-groei in Europese landen; verschillende modellen vertellen verschillende verhalen

De bijdragen van afzonderlijke bestedingscategorieën aan de economische groei kunnen op twee manieren worden bepaald. Internationaal wordt veelal een methode gebruikt waarbij de totale invoer in mindering wordt gebracht op de uitvoer.

Dit leidt tot een onderschatting van de bijdrage aan de BBP-groei van de uitvoer en een overschatting van de bijdragen van de binnenlandse bestedingscategorieën. De reden is dat er ook ten behoeve van de consumptie, investeringen en overheidsbestedingen finale en intermediaire goederen en diensten worden geïmporteerd. De in Nederland veelvuldig toegepaste methode houdt hiermee rekening. Deze methode is weliswaar complexer dan de internationale methode, maar heeft het belangrijke voordeel dat de uitkomsten een betere verklaring bieden voor de BBP-groei en de verandering daarvan.

Dit paper beschrijft de in Nederland gangbare methode en past deze toe op zes individuele landen en het eurogebied. Het blijkt dat het voor het economische verhaal achter de economische groei tamelijk veel uitmaakt van welke methode gebruik wordt gemaakt.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Johan Verbruggen