25 november 2008

Defiscalisering rente

Het CPB is gevraagd een economische analyse te maken van wijzigingen in de fiscale behandeling van rente in de vennootschapsbelasting (Vpb).

Daarbij werden de navolgende opties genoemd:

  • Defiscalisering alle rente
  • Defiscalisering groepsrente
  • Beperking aftrek van rentelasten van deelnemingen
  • Beperking renteaftrek tot een percentage van de fiscale winst (naar Duits voorbeeld)

Deze notitie doet verslag van onze bevindingen.

Downloads

Defiscalisering rente
Engels, Pdf, 179.9 KB