12 oktober 2006

The derivatives of complex characteristic roots in the econometric modelling textbook of Kuh et al.

De berekening van de afgeleiden van de modulus en de cyclusduur van complexe karakteristieke wortels (eigenwaarden) van dynamische economische modellen wordt niet adequaat behandeld in het boek van Kuh, Neese en Hollinger (1985), "Structural Sensitivity in Econometric Models".

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Arie ten Cate