27 mei 2016

Determinanten van de lange rente

De nominale lange rente is de afgelopen decennia gedaald door de afname in de (verwachte) inflatie en in de potentiële groei en door veranderingen in de samenstelling van de bevolking.

Deze conclusie is gebaseerd op ons literatuuroverzicht en de resultaten van ons empirisch onderzoek naar de lange rente in ontwikkelde landen sinds 1990. De relatie tussen de nominale rente en de onderliggende macro-economische variabelen is vrij zwak, getuige de beperkte verklaringskracht van onze regressieanalyse. De consensus is dat de rente enigszins zal herstellen, maar voorlopig niet zal terugkeren naar historische niveaus.

Downloads

Auteurs

Ona Ciocyte
Sander Muns
Marcel Lever