4 juni 2007

Dienstverlening en de veranderende structuur van Europese groei

Een algemene trend die de afgelopen twee decennia van Europese economisch groei karakteriseerde, is dat het aandeel in de economie van de commerciële dienstverlening en in het bijzonder de zakelijke dienstverlening, gelijkmatig groeit, en dat dit grotendeels ten koste gaat van de verwerkende industrie.

De structurele verschuiving is de weerspiegeling van een veranderende en steeds complexer wordende arbeidsverdeling tussen economische sectoren. Het weefsel van de onderlinge relaties tussen bedrijfstakken verandert door de toenemende specialisatie van kennisintensieve diensten, schaalvoordelen op gebied van menselijk kapitaal, lagere kosten van dienstenuitbesteding en door het vervagen van de grens tussen industrieproducten een diensten (steeds meer industrieproducten worden gekoppeld aan de levering van diensten). Zakelijke dienstverleners  spelen een sleutelrol in veel van deze processen.

Wij beargumenteren dat de zakelijke dienstverlening in de afgelopen decennia flink heeft bijgedragen aan de Europese economische groei in de vorm van werkgelegenheid, productiviteit en innovatie. Een directe bijdrage kwam van de groei van de zakelijke dienstverlening zelf, terwijl een indirecte bijdrage aan de groei werd veroorzaakt door de positieve kennis- en productiviteitspillovers van de zakelijke dienstverlening naar andere industrieën. Deze spillovers ontstaan op drie manieren : door originele innovaties, door het versnellen van kennisverbreiding en door het wegnemen van ondeelbaarheden met betrekking tot menselijk kapitaal.

De relatief lage productiviteitsgroei bij sommige onderdelen van de zakelijke dienstverlening zou het directe aandeel in de economische groei omlaag kunnen brengen. Het document beargumenteert dat er geen reden is een “ziekte van Baumol”-effect te verwachten zo lang de productiviteits- en groeispillovers vanuit de kennisintensieve zakelijke dienstverlening naar andere economische sectoren maar groot genoeg is.

Het memorandum biedt tenslotte een aantal aanknopingspunten voor beleid dat de toekomstige bijdrage van de dienstverlening aan de Europese economische groei zou kunnen vergroten.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Henk Kox
Luis Rubalcaba

Lees meer over