26 juli 2004

A different approach to WTO negotiations in services

Internationale onderhandelingen over handelsliberalisatie van diensten spitsen zich toe op non-tarifaire belemmeringen (NTB's). Nationale overheidsmaatregelen zijn vaak belangrijke obstakels voor dienstenaanbieders, als zij op buitenlandse markten willen penetreren.

Volgens internationale studies zijn er aanzienlijke welvaartswinsten mogelijk als deze barrières geslecht worden. Een probleem is dat veel van deze overheidsmaatregelen niet het primaire doel hebben om buitenlandse aanbieders te weren. Vaak zijn er binnenlandse motiveringen voor deze maatregelen om bijvoorbeeld binnenlands marktfalen te corrigeren. Hierbij worden de repercussies op buitenlandse dienstenaanbieders niet meegenomen.

In de onderhandelingen kunnen deze effecten worden meegenomen door toetsen op economische noodzakelijkheid in te voeren. Dat is echter een tijdrovend proces. We stellen een andere onderhandelingsstrategie voor, gebaseerd op de WTO onderhandelingen over landbouwsteun.

Auteurs

Lees meer over