12 december 2006

Directe Buitenlandse Investeringen in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen: Literatuuroverzicht

Toegepaste algemeen evenwichtsmodellen voor de wereld richten zich op de wisselwerking tussen markten voor regionale producten. Veel van deze modellen zijn ontwikkeld om handelsstromen te beschrijven en handelsbeleid te evalueren.

Directe Buitenlandse Investeringen (FDI=Foreign Direct Investment) en buitenlandse commerciële aanwezigheid worden in de meeste van deze modellen genegeerd, hoewel de verkopen bij buitenlandse filialen de waarde van de handelsstromen soms overstijgen. Dit memorandum geeft een overzicht van de schaarse literatuur die beschikbaar is over het modelleren van FDI in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen. Modelopties, de beschikbaarheid van data en simulatieresultaten worden besproken. Er worden enige conclusies getrokken voor toekomstig werk.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Hugo Rojas-Romagosa

Lees meer over