20 februari 2006

Do innovation vouchers help SMEs to cross the bridge towards science?

De innovatievoucher is een in 2004 geïntroduceerd beleidsinstrument om ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB-ers) meer in contact te brengen met kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen en TNO.

Dit document meet de effectiviteit (output) van dit beleidsinstrument en maakt daarbij gebruik van het feit dat de vouchers door middel van loting zijn toegekend.

De centrale conclusie is dat de innovatievoucher MKB-ers aanzet tot veel extra opdrachten aan kennisinstellingen. Van elke tien beschikbaar gestelde innovatievouchers worden er acht gebruikt voor opdrachten die zonder voucher niet verleend zouden zijn, wordt er één gebruikt voor een opdracht die zonder voucher ook verleend zou zijn, en wordt één voucher niet gebruikt. Voor een totaalbeeld van het voucherprogramma dient echter ook de toegevoegde waarde van contacten met een kennisinstelling voor de MKB-er en voor de maatschappij als geheel (outcome van het beleidsinstrument) in ogenschouw te worden genomen. Hiervoor is op dit moment nog onvoldoende informatie beschikbaar.

Auteurs

Maarten Cornet
Björn Vroomen
Marc van der Steeg