6 juli 2004

Do student loans improve accessibility to higher education and student performance? An impact study of the SOFES program in Mexico

We analyseren het kwantitatieve belang van beide kanalen in de context van een studieleningprogramma (SOFES) ingevoerd bij een groep private universiteiten in Mexico.

Voor wat betreft het eerste kanaal wijzen uitkomsten van de Mexicaanse huishoudensenquête erop dat financiële steun belangrijk positieve effecten op deelname aan universitair onderwijs heeft. Twee databronnen worden gebruikt om het tweede kanaal, studieprestaties, te onderzoeken. Administratieve data geleverd door SOFES worden geanalyseerd gebruikmakend van de Regression Discontinuity (RD) methode, en enquêtedata stellen ons in staat om een vergelijkbare analyse met een anders samengestelde controlegroep uit te voeren. De empirische resultaten op basis van de enquêtedata suggereren dat studenten met een SOFES-lening (i) betere studieprestaties laten zien, en (ii) vaker een bijbaantje hebben dan studenten zonder SOFES-krediet.

Auteurs

Erik Canton
A. Blom