2 mei 2005

Doelmatigheidswinsten in de AWBZ

Recente benchmark studies van verzorg- en verpleeghuizen en de thuiszorg (Prismant, 2005, Arcares, 2004, PWC, 2002, SCP, 1996, Kooreman, 1994) geven om vier redenen geen goed beeld van de omvang van te behalen doelmatigheidwinsten.
    • Onvergelijkbaarheid doelmatigheidsscores door verschillen in kwaliteit.
    • Onvergelijkbaarheid doelmatigheidsscores door verschillen in zorgzwaarte.
    • Onvergelijkbaarheid doelmatigheidsscores door verschillen in omgevingsfactoren.
    • Steekproef levert geen representatief en betrouwbaar beeld op.

Voor een betere doelmatigheidsmeting is het nodig om (1) dezelfde gegevens te verzamelen voor een groter aantal verpleeg- en verzorgingshuizen, (2) meer productdimensies in de doelmatigheidsmeting mee te nemen, (3) beter rekening te houden met omgevingsfactoren en (4) gebruik te maken van innovaties in methoden van doelmatigheidsmeting.

Downloads

Auteurs

Ben Vollaard

Lees meer over