20 april 2012

Doorrekening Catshuispakket: hoofdtabellen

De minister-president heeft het CPB gevraagd de economische effecten van een pakket van beleidsmaatregelen door te rekenen.

De tabellen in deze CPB Notitie geven de belangrijkste effecten weer. De uitgevoerde berekeningen zijn gebaseerd op de informatie ontvangen op 13 april 2012. Op 23 april heeft het CPB ook de maatregelen gepubliceerd.