28 augustus 2012

Dynamische marktselectie in de Europese zakelijke dienstverlening

Dit paper introduceert een nieuwe manier om de effectiviteit van dynamische marktselectie te meten, namelijk op basis van de ontwikkeling van schaalgerelateerde inefficiënties in de tijd. De methode wordt toegepast op de Europese zakelijke dienstverlening, een bedrijfstak die al decennialang een productiviteitsstagnatie kent.
No title

Op niet-parametrische wijze (DEA) worden schaalgerelateerde en niet-schaalgerelateerde inefficiënties afgeleid voor de zakelijke dienstverlening in acht subsectoren van de zakelijke dienstverlening in 13 EU-landen voor de periode 1999 - 2005. We vinden in de meeste landen dat één of beide typen inefficiënties persistent zijn (is) in de tijd, wat een sterke aanwijzing vormt dat een gebrekkig functionerende concurrentie een belangrijke oorzaak vormt voor de productiviteitsstagnatie.

Het paper onderzoekt vervolgens welke factoren het patroon van persistente inefficiënties kunnen verklaren. Daarbij wordt gekeken naar factoren die van invloed zijn op de contestabiliteit van bestaande ondernemingen in de markten, met name toetreding van nieuwe binnenlandse ondernemingen en importconcurrentie. Ook wordt de rol onderzocht van verschillende typen overheidsregulering die van invloed zijn op toe- en uittreding van onderneming en op het proces van groeien en krimpen van ondernemingen. Daarbij blijkt dat:

a) regulering m.b.t. de uittredingskosten voor ondernemingen een negatief effect heeft op de persistentie van schaalgerelateerde en niet-schaalgerelateerde inefficiënties;

b) het zelfde geldt voor reguleringgerelateerde inflexibiliteit van arbeidscontracten;

c) regulering die de opstartkosten van bedrijven verhoogt heeft alleen een negatief effect op de niet-schaalgerelateerde inefficiënties;

d) importpenetratie heeft een positief effect op de niet-schaalgerelateerde inefficiënties;

e) de mate van binnenlandse bedrijventoetreding heeft geen significante invloed op beide typen inefficiënties.

Enkele robuustheidtesten veranderden deze conclusies niet. Deze conclusies suggereren dat opener Europese dienstenmarkten en hervorming van marktregulering belangrijke voorwaarden zijn voor een productiviteitsverbetering van de zakelijke dienstverlening in Europa.

Auteurs

Henk Kox
George van Leeuwen (CBS)