31 mei 2001

E-commerce en omzetbelasting

Dit memorandum geeft een overzicht van de discussie over de heffing van omzetbelasting op internetaankopen van consumenten. Aanleiding voor deze discussie zijn mogelijke budgettaire problemen.

Internationaal bestaat er brede consensus over het niet invoeren van aparte belastingen op internetaankopen. Er bestaat wel verschil van mening over de fiscale behandeling van de internetaankopen van digitale goederen. In tegenstelling tot de VS wil de EU deze belasten om concurrentieverstoring te voorkomen tussen Europese en Amerikaanse aanbieders en tussen aanbieders van digitale producten en identieke producten in niet-digitale vorm. Afgezien van praktische heffingsproblemen zou alleen het bestaan van substantiële spill-over effecten van internetgebruik een belastingvrijstelling voor digitale producten kunnen rechtvaardigen. Vooralsnog is de omvang van internethandel beperkt en is de derving van BTW-inkomsten marginaal. Wanneer het aandeel van internethandel in de totale detailhandelsverkopen onstuimig zou groeien tot 20%, kan dit leiden tot een aantasting van de BTW-grondslag met 3¼%.

Downloads

E-commerce en omzetbelasting
Engels, Pdf, 94.6 KB

Auteurs

Frans Suijker

Lees meer over