2 mei 2002

Economierapportage april 2002

De internationale conjunctuur lijkt door het dieptepunt heen. In de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië veerde eind vorig jaar de bedrijvigheid weer op en voor Europa wijzen voorlopende indicatoren op een groeiherstel vanaf begin dit jaar.

De Nederlandse economie kan profiteren van het aantrekken van de wereldeconomie, maar minder dan de  rest van het eurogebied. De concurrentiepositie blijft verslechteren als gevolg van de internationaal gezien sterke stijging van de arbeidskosten. De economische groei blijft naar verwachting dit jaar beperkt tot 1½%, maar versnelt in de raming voor volgend jaar naar 2½%. De inflatie is begin dit jaar onverwacht hoog gebleven, maar zal naar verwachting wel verder afnemen tot 2½% in 2003. De werkgelegenheid volgt de lagere economische groei met vertraging, zodat de werkloosheid in twee jaar tijd met bijna 100 duizend personen oploopt.

Downloads