27 maart 2003

Economierapportage maart 2003

De Nederlandse economie blijft ondermaats presteren. Dit geldt zelfs indien door een voorspoedig verloop van de oorlog in Irak de internationale spanningen in de loop van het jaar zouden afnemen en de wereldeconomie weer opbloeit.

De economische groei komt dit jaar in dat geval naar verwachting met ¾% nauwelijks hoger uit dan vorig jaar en zal volgend jaar voorzichtig aantrekken tot 1¾%. De concurrentiepositie van het bedrijfsleven blijft waarschijnlijk verslechteren door de sterk gestegen arbeidskosten en de sterke waardestijging van de euro.

De lastenverzwaringen van dit jaar en de toename van de pensioenpremies zetten de binnenlandse bestedingen onder druk. Bovendien lijkt aan de sterke groei van de overheidsbestedingen voorlopig een einde gekomen. Door de lage productiegroei komt in de raming de werkloosheid volgend jaar bijna 200 000 personen hoger uit dan afgelopen jaar. De inflatie zal wel verder af kunnen nemen tot gemiddeld 1% in 2004.

Downloads

Economierapportage maart 2003
Engels, Pdf, 298.2 KB