1 oktober 1997

Economische aspecten bij voorstel herstructurering varkenshouderij

Dit document, uitgebracht in samenwerking met het LEI-DLO, analyseert recente voorstellen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer voor de herstructurering van de varkenshouderij.

Het herstructureringsplan bestaat uit een vermindering van het aantal varkens met 25% en de introductie van verhandelbare varkensproductierechten. De gevolgen van de voorstellen worden geëvalueerd door middel van een scenariostudie. De scenario uitkomsten laten onder andere zien dat de werkgelegenheid in de varkensketen (als gevolg van de herstructureringsmaatregelen) zal dalen met ongeveer 13.000 arbeidsjaren. Het toont ook aan dat een succesvolle herstructurering van de sector alleen mogelijk is als de varkens-verwerkende industrie er in slaagt haar productie te verbeteren. Een algemene conclusie van de studie is dat herstructureringsmaatregelen een belangrijke breuk met het verleden impliceren. Echter, in het licht van de milieuschade die wordt veroorzaakt door de sector en de problemen veroorzaakt door de uitbraak van de varkenspest, moet de sector in ieder geval worden geherstructureerd.

Auteurs

Herman Stolwijk
J.J. de Vlieger
D.W. de Hoop
K.J. Poppe