17 oktober 2012

Economische effecten pakket Commissie Van Dijkhuizen

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 9 februari 2012 een belastingcommissie inkomstenbelasting en toeslagen ingesteld, de Commissie Van Dijkhuizen (CVD). De CVD heeft het CPB verzocht een analyse te maken van de budgettaire, koopkracht- en macro-economische effecten van een pakket van maatregelen.
No title

Deze CPB Notitie geeft de uitkomsten van deze analyse.

De opbouw van de CPB Notitie is als volgt. In Sectie 2 behandelen we eerst de uitgangspunten bij de analyse. Sectie 3 beschrijft het pakket van maatregelen en geeft de budgettaire effecten. In Sectie 4 analyseren we vervolgens de macro-economische effecten en de effecten op de koopkracht voor de korte tot middellange termijn (2014-2017). Sectie 5 analyseert de structurele (`lange termijn’) effecten van het pakket op de werkgelegenheid, de woningmarkt en de houdbaarheid. Daarna worden in Sectie 6 en 7 nog twee specifieke onderwerpen behandeld, respectievelijk de mate waarin de BTW verhoging neerslaat bij verschillende inkomensgroepen en het effect van het pakket op de arbitrage tussen IB- en Vpb-ondernemers.

Downloads

Auteurs

Egbert Jongen