7 mei 2004

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Het kabinet heeft in het regeerakkoord het voornemen geuit de administratieve lasten met 25% terug te brengen.

Uitgaande van totale lasten ter grootte van circa 16 mld euro komt dit neer op maatregelen ter waarde van 4 mld (in prijzen van 2002). De reductie van de administratieve lasten betekent dat de particuliere sector minder tijd en geld hoeft te besteden aan de informatieverstrekking aan de overheid en derden. Dit zal tot uiting komen in hetzij een reductie van de overheadkosten, dan wel door een vermindering van de uitbestedingen van werkzaamheden bij derden. In beide gevallen dus dezelfde productie, maar met minder kosten. De verlaging van de administratieve lasten leidt zodoende dus tot een efficiency winst.

Lees meer over