1 januari 1995

Economische effecten van liberalisering van winkeltijden in Nederland

Naar aanleiding van de beleidsvoornemens voor een verruiming van de winkelsluitingswet, heeft het Centraal Planbureau de economische effecten hiervan onderzocht.

De resultaten van het onderzoek worden in dit werkdocument weergegeven. Het onderzoek begint met het inventariseren van de beschikbare structuurgegevens over de Nederlandse detailhandel en de resultaten van eerdere binnenlandse en buitenlandse studies op dit terrein. Op basis van deze inventarisatie is een model ontwikkeld om de effecten van een verruiming van de winkelsluitingswet te analyseren en te kwantificeren. De kernresultaten van de modeldoorrekening zijn weergegeven in een centrale variant. Met het oog op de onzekerheidsmarges die in acht moeten worden genomen wordt daarnaast ruim aandacht besteed aan gevoeligheidsanalyse.

Auteurs

Taco van Hoek
Martin Koning

Lees meer over