1 augustus 1998

Economische gevolgen van het regeerakkoord 1998

Dit document presenteert de economische gevolgen van het onlangs gesloten regeerakkoord. Het akkoord bevat de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet voor de periode tot en met 2002.

De CPB-analyse toont aan dat het beleid zoals voorgesteld in het regeerakkoord, gunstig zal uitwerken voor de economische groei en de werkgelegenheid. Door de maatregelen uit het regeerakkoord gaat in het behoedzame scenario de groei van het BBP naar 2 1 / 4% per jaar terwijl de groei van de werkgelegenheid toeneemt tot 1 1 / 2% per jaar. Het EMU-tekort vertoont een daling, van 1,6% in 1998 tot 1,3% van het BBP in 2002. Voor een samenvatting van de CPB-analyse van de economische gevolgen van het regeerakkoord, kan worden verwezen naar het desbetreffende artikel in dit nummer van het CPB rapport.