2 juli 2014

Economische groei en kapitaalgedekte pensioensystemen

De rol van pensioenbesparingen in de economie groeit omdat overheden private pensioenbesparingen stimuleren met het oog op een vergrijzende samenleving. In deze studie onderzoeken we of hogere pensioenbesparingen een positief effect hebben op de groei van industriële sectoren via het mechanisme van efficiëntere kapitaalmarkten.
No title

Pensioenbesparingen worden vaak op financiële markten geïnvesteerd en leiden zo tot efficiëntere en meer liquide kapitaalmarkten. Omdat bedrijven investeringen goedkoper kunnen financieren als kapitaalmarkten efficiënter zijn, kan een toename van pensioenbesparingen via dit mechanisme een positief effect op de economie hebben. We verwachten dat dit effect sterker is voor bedrijven die in grotere mate afhankelijk zijn van externe financiering. Voor onze empirische analyse gebruiken we paneldata over de groei in 69 industriële sectoren in 34 OECD landen voor de periode 2001 tot en met 2010. Deze industriële sectoren ordenen we naar hun afhankelijkheid van externe financiering. We vinden dat industriële sectoren die in sterkere mate afhankelijk zijn van externe financiering inderdaad sneller groeien in landen waar de pensioenbesparingen hoger liggen.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Ferry Haaijen
Casper van Ewijk