14 februari 2008

Economische vooruitzichten vooor Centraal Amerika na CAFTA; een analyse met GTAP

We hebben de belangrijkste economische effecten voor Centraal Amerika geëvalueerd van de handelsovereenkomst (CAFTA) tussen Centraal Amerika (CA) en de Verenigde Staten door het algemeen-evenwichtsmodel GTAP toe te passen. Deze publicatie is Engelstalig.

Op dit moment heeft Centraal Amerika preferentiële toegang tot de Amerikaanse markt vanwege de CBI (Caribbean Basin Initiative). De overeenkomst voorziet op termijn een volledige opening van de CA-markten ten opzichte van Amerikaanse importproducten. De implementatie van het ATC-protocol in 2005 heeft tot grotere concurrentie met China in de textiel- en kledingsectoren geleid. Door CAFTA ontstaat een nieuwe balans, omdat de toegang tot de Amerikaanse markt beter wordt. Bovendien biedt CAFTA Centraal Amerika meer mogelijkheden voor verbetering van de arbeidsmarkt en binnenkomende buitenlandse directe investeringen. Als deze mogelijkheden worden benut, kan de regio sterk van de overeenkomst profiteren. Echter, CAFTA zou ook leiden tot een ingrijpende verschuiving van de landbouw naar de textiel- en kledingsectoren en dit vraagt om een behoorlijk aanpassingsvermogen.

Auteurs

Hugo Rojas-Romagosa
J.F. Francois
L. Rivera

Lees meer over