1 oktober 1997

Een analytisch kader van de industriële organisatie ten behoeve van beleidsanalyses

Dit onderzoeksmemorandum bespreekt een analytisch kader voor de industriële organisatie en een richtlijn voor beleidsanalyses. Het is vooral gericht op beleidsmakers belast met mededingingsbeleid, industriebeleid en hervorming van regelgeving op specifieke markten.

Het analytisch kader bevat een classificatie van verschillende input-output theorieën die betrekkingen tussen concurrenten, leveranciers en klanten op een markt bekijken. Het kader wijst op ondernemingengedrag dat het resultaat is van marktimperfectie of juist marktimperfectie opwekt. De richtlijnen voor beleidsanalyses wijzen op de potentiële rol voor de politiek om deze marktverstoringen op te heffen en om het dynamische welzijn te verbeteren. Zie ook het artikel Het opsporen van relevante beleidsaspecten ten aanzien van mededinging en regulering in CPB Report 1997/4.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Harold Creusen