10 mei 2011

Een bindend interventieraamwerk voor bancair toezicht (achtergronddocument)

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij de CPB Policy Brief 2011/04, over een bindend interventieraamwerk voor bancair toezicht. Het geeft een overzicht van de relevante economische literatuur die in het korte bestek van een Policy Brief onbesproken blijft en geeft een beschrijving van enkele bestaande interventieraamwerken.

De indeling is als volgt:

Hoofdstuk twee bespreekt de literatuur die betrekking heeft op de economische argumenten waarom het nuttig kan zijn een bankentoezichthouder te binden.

Hoofdstuk drie gaat in op markt- als balansinformatie als indicatoren van de faillissementskans van banken. Wat is de informatiewaarde van marktprijzen? Hoe informatief is balansinformatie? Ook is de vraag wat het effect van het publiek maken van toezichtsinterventies is op de verwachtingen van marktpartijen en het gedrag van de toezichthouder zelf.

Hoofdstuk vier en vijf geven een kort overzicht van bestaande interventieraamwerken. In hoofdstuk vier komt het Amerikaanse PCA-raamwerk, dat als voorbeeld geldt voor interventieraamwerken in andere landen, uitgebreid aan de orde. Hoofdstuk vijf bespreekt kort de interventieraamwerken in Canada, Japan, Australië en Mexico. Dit geeft een overzicht van verschillen en overeenkomsten, die nuttig zijn bij de gedachtevorming over een Nederlands raamwerk.

Hoofdstuk zes, tot slot, geeft een beknopt overzicht van de verschillende problemen die kunnen ontstaan wanneer het eigen vermogen van een bank daalt, die een interventieraamwerk moet kunnen bestrijden.

Behorend bij:

naar boven

Auteurs

Michiel Bijlsma
Wouter Elsenburg
Gijsbert Zwart