1 maart 1999

Een EICT model voor Nederland: simulaties met het model Mimic

Tijdens recente politieke discussies in Nederland, is de Earned Income Tax Credit (EITC, arbeidskorting) naar voren geschoven als een instrument om werkloosheid onder laaggeschoolden te verminderen.

Met gebruik van MIMIC, het Toegepast Algemeen Evenwichtsmodel van het CPB voor Nederland, behandelt dit Onderzoeksmemorandum de economische doorwerking van diverse vormen van EITC.

Uit de analyse blijkt dat als EITC voorzichtig wordt toegepast op de groep van ongeschoolden, het als instrument effectiever wordt om de werkloosheid te reduceren. Het concept van het creëren van doelgroepen kenmerkt echter afnemende opbrengsten. Het zou inderdaad averechts werken als de EITC zich richt op een erg kleine groep inkomens.

Bovendien, heeft EITC averechtse effecten op de kwaliteit en de omvang van het arbeidsaanbod indien het wordt toegepast op de groep van laaggeschoolden, omdat het de marginale belastingdruk op midden-inkomens vergroot.

Dit is een Engelstalig document.

Auteurs

Ruud de Mooij
F.M. van Oers
Johan Graafland

Lees meer over