1 december 2011

Een evaluatie van het BTW-stelsel in de EU

De Europese Commissie (EC) heeft gepleit voor een grondige hervorming om het BTW-stelsel in de EU eenvoudiger, robuuster en efficiënter te maken. In dit kader heeft zij een consortium, geleid door het CPB, opdracht gegeven een grondige studie te maken van het functioneren van het huidig BTW-stelsel. Dit is een Engelstalige publicatie.

Download het volledige rapport, gepubliceerd door de EC op haar website.

Deze samenvatting van dit rapport laat zien dat wij vele facetten van het BTW-systeem hebben geëvalueerd. In principe is de BTW een efficiënte consumptiebelasting maar de huidige toepassing vertoont nog een aantal tekortkomingen. Het rapport identificeert als belangrijkste problemen het bestaan van  vrijstellingen, de toepassing van verschillende tarieven binnen een land en binnen de EU, en de effecten van administratie- en nalevingkosten. Onze evaluatiestudie zal door de EC worden gebruikt voor de ondersteuning van specifieke hervormingvoorstellen.

Auteurs

Henk Kox
Bas Straathof
Kasper Stuut