28 augustus 2002

Een historische simulatie van het Invoerprijzenprogramma (1979-2000) - augustus 2002

Om de performance van het Invoerprijzenprogramma (IPP) te onderzoeken is een historische simulatie verricht voor de relatief lange periode 1979-2000.

De historische simulatie is tevens gebruikt om de specificatie van de prijsvergelijkingen te verbeteren. In de eerste specificatie worden de prijsmutaties verklaard uit mutaties van andere variabelen, met name kostenmutaties.

In de tweede specificatie, die van het Error-Correctie model, zijn de verschillen tussen prijzen- en kostenniveaus in de uitgangssituatie toegevoegd als verklarende variabelen. De resultaten van de historische simulatie zijn redelijk, de specificatie van het Error-correctie model geeft de beste verklaring.

Auteurs

Aad Houweling