20 november 2006

Een klein stochastisch model van een pensioenfonds met endogene besparingen

We leven in een onzekere wereld, toch wordt er veel onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van welvaartstaten in de context van zekerheid. Er zijn goede redenen waarom de analyse meestal is beperkt tot een model van een zekere wereld.

Een volledige analyse van de houdbaarheid van welvaartstaten die alle relevante economische interacties omvat is al complex in een zekere wereld want het vereist het gebruik van ingewikkelde dynamische algemene evenwichtsmodellen. Zelfs zonder stochastiek is het begrijpen van alle mechanismen en zijn resultaten soms moeilijk. Daarbij komt dat wanneer stochastiek in dit soort modellen wordt ingebouwd, men tegen de grenzen van de computercapaciteit aanloopt.

In dit memorandum onderzoeken we of onzekerheid over de werkelijke opbrengsten van kapitaal en productiviteitsgroei (genaamd economische onzekerheid) belangrijker of minder belangrijk is dan onzekerheid over sterfte  en vruchtbaarheid (genaamd demografische onzekerheden) voor een consument die moet beslissen hoeveel te sparen. Bovendien kijken we naar de fouten die worden gemaakt als onzekerheid wordt genegeerd bij consumentengedrag. De resultaten laten zien dat economische onzekerheid veel belangrijker is dan demografische onzekerheid. De welvaartskosten van het negeren van onzekerheid in consumentengedrag lijken erg klein te zijn.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Jan Bonenkamp
Martijn van de Ven

Lees meer over