16 augustus 2010

Een meta-analyse van de risicopremie op beleggingen in aandelen

De literatuur over de risicopremie op beleggingen in aandelen staat uitgebreid stil bij de hoogte van de premie en de bronnen van de waargenomen variatie erin. Deze studie vat de literatuur op kwantitatieve wijze samen met behulp van meta-analyse. Deze publicatie is Engelstalig.

De studie gaat in op de vraag hoe de risicopremie varieert naar wijze van meting, naar plaats en naar tijd.

De risicopremie blijkt uitgesproken laag wanneer deze ex-ante wordt gemeten. De risicopremie is in de loop van de tijd gedaald en relatief laag in de Westerse ontwikkelde landen. Verder blijkt de risicopremie relatief hoog in landen en tijdsperioden met een hoge volatiteit in BBP (als maat voor onzekerheid) en relatief laag in landen en tijdsperioden met een hoge nominale rentevoet.

Downloads

Auteurs

Casper van Ewijk
Henri de Groot
C. Santing