3 april 2003

Een nieuw analysemodel voor de ramingen van de cao-loon ontwikkeling: WISER (Wage Information System for Economic Research)

Dit memorandum beschrijft een nieuw model voor de analyse en ramingen van de cao-loonontwikkeling. Aanleiding om een nieuw model op te zetten was de overgang op nieuwe cao-loongegevens van het CBS en het opzetten van een historische database met cao-gegevens.

Het nieuwe instrumentarium maakt het mogelijk loonramingen te construeren door middel van het simuleren van cao-afspraken. Bovendien kunnen de gegevens van de Arbeidsinspectie en het Centraal Bureau voor de Statistiek vergeleken worden. Daarnaast wordt automatisch een onderzoeksdatabase met op dit moment al meer dan 1500 cao-afspraken geactualiseerd.

Auteurs

Hans Stegeman
Rob Waaijers