7 januari 2009

Een nieuwe financieringssystematiek voor het Passend onderwijs: lessen uit de zorg en sociale zekerheid.

In december 2007 heeft de staatssecretaris van OCW het invoeringsplan Passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden.

Kern van Passend onderwijs is dat voor elke zorgleerling de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan, onder andere door stroomlijning van verschillende speciale voorzieningen in vorm van scholen voor speciaal (basis)onderwijs, scholen of afdelingen voor praktijkonderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs.

Het doel van Passend onderwijs, dat in 2011 zal ingaan, is tweeledig: verbetering van de kwaliteit van zorgonderwijs en een einde aan de kostengroei die het gevolg is van de toename van het aantal zorgleerlingen. Om dit te bereiken overweegt OCW de invoering van een nieuw bekostigingssysteem, dat de huidige systemen op termijn vervangt.

De vraag is welk systeem er het beste in zou kunnen slagen om de beheersbaarheid en kwaliteit van het Passend onderwijs te waarborgen. Hierbij kan geleerd worden van recente ervaringen in andere sectoren, in het bijzonder de zorg en sociale zekerheid.

Lees meer over