Kopafbeelding publicaties CPB

Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied

CPB Notitie, 27 september 2012

Wat zijn de kosten en veiligheidsbaten van wel of niet meestijgen met de zeespiegel en extra zoetwaterbuffer? Verandering van klimaat zal grote gevolgen hebben voor de Nederlandse waterhuishouding, economie en natuur.

Lees ook het bijbehorende persbericht en achtergronddocument.

In het kader van het Deltaprogramma wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om voor burgers en bedrijven voldoende waterveiligheid en zoetwater te garanderen.

Afgelopen half jaar is een kosten-effectiviteitanalyse gemaakt van de strategieën van het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ). Op een snelle en globale manier is geanalyseerd wat de kosten en effecten voor het IJsselmeergebied zijn bij het stijgen van de zeespiegel met 35 cm en 85 cm, d.w.z. de minimum en maximum stijging van de zeespiegel deze eeuw volgens de KNMI-scenario’s. Ook zijn diverse opties voor het vergroten van de zoetwaterbuffer onderzocht.

Deze analyse is in opdracht van het Programmabureau DPIJ uitgevoerd door een consortium van partijen (Acacia Water, CPB, Expertise Centrum Kosten en Waterdienst RWS en PBL), onder eindverantwoordelijkheid van het CPB. Het onderzoeksrapport is gepubliceerd als CPB Achtergronddocument: F. Bos, P. Zwaneveld en P. Puijenbroek, 2012, ‘Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied: wat zijn de kosten en veiligheidsbaten van wel of iet meestijgen met de zeespiegel en extra zoetwaterbuffer?’. Deze CPB Notitie geeft een samenvatting en conclusies van dit uitgebreide onderzoeksrapport.

Deel deze pagina