3 maart 2010

Een uitbreiding voor de arbeidsmarkt in WorldScan; het modelleren van arbeidsaanbod, loononderhandeling en werkloosheid in een CGE raamwerk

Dit document beschrijft de arbeidsmarktextensie voor het algemeen-evenwichtsmodel 'WorldScan'. In de arbeidsmarktmodule is het arbeidsaanbod in twee opzichten endogeen: participatie en het aantal gewerkte uren. Onvrijwillige werkloosheid wordt meegenomen in de vorm van een model van collectieve loononderhandelingen.

In dit paper wordt de wisselwerking tussen deze twee arbeidsmarktmechanismen uitgelegd, evenals de manier waarop empirische elasticiteiten kunnen worden gebruikt om het model te ijken.

De werkwijze van de module wordt met illustratieve simulaties gedemonstreerd. Deze kunnen in de context van de discussie over een mogelijk 'dubbel dividend' van klimaatbeleid worden geplaatst.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Nico van Leeuwen