1 november 2005

Een vergelijking van modellen voor inhaalpremies

De totale pensioenpremie bestaat uit twee componenten, de kostendekkende premie en de inhaalpremie.

De kostendekkende premie financiert de opbouw van nieuwe pensioenrechten terwijl de inhaalpremie mogelijke tekorten in de dekking van bestaande pensioenrechten financiert. Beide componenten hebben een verschillend effect op de economie.

Dit memorandum bespreekt en vergelijkt twee modellen voor de inhaalpremie, een partieel aanpassingsmodel (zogenaamd PA-model) en een lineair kwadratisch regulator model (zogenaamd LQR-model). De modellen verschillen hierin dat het PA-model de oplossing is voor een statisch optimaliseringsprobleem, terwijl het optimaliseringsprobleem in het LQR-model dynamisch is. Ten aanzien van het economische principe van premiestabilisatie, blijkt dat het LQR-model de voorkeur heeft. Daar komt bij dat de simulatie-uitkomsten van dit model meer consistent zijn met de regels van het Nederlandse pensioensysteem.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Jan Bonenkamp

Lees meer over