15 november 1955

Een verkenning der economische toekomstmogelijkheden van Nederland 1950-1970

Nu een tiental jaren na de bezetting de economische ontwikkeling zich meer in banen van geleidelijkheid voltrekt, rijst de vraag, in hoeverre het mogelijk is zich een denkbeeld te vormen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van onze volkshuisvesting.

Een verkenning van de economische toekomstmogelijkheden is namelijk niet alleen voor de Overheid, doch ook voor het bedrijfsleven van belang, zodra het gaat om beslissingen welke opo enigszins lange termijn gevolgen met zich meebrengen.

Het onderzoek werd onder leiding van Prof. Dr. P.J. Verdoorn en Drs. C.A. van den Beld verricht door de afdeling Structurele Vraagstukken van het Centraal Planbureau