26 april 2010

Een verkenning van de meerduidige invloed van ontslagbescherming op werkgelegenheid en productiviteit

Empirisch onderzoek geeft geen eenduidig effect van ontslagbescherming op de werkgelegenheid en de productiviteit. In dit paper onderzoeken we hoe dat kan. Daartoe bestuderen we verschillende vormen van ontslagbescherming in een jaargangenmodel met specifieke investeringen door werknemers en werkgevers. Deze publicatie is Engelstalig.

Ten eerste laat de analyse zien dat het effect van ontslagvergoedingen anders is dan andere vormen van ontslagbescherming. Het samenpakken van verschillende vormen van ontslagbescherming voor empirisch onderzoek, zoals in de indicator van de OESO, is daarom onwenselijk. Een eigen empirische analyse ondersteunt deze stelling.

Ten tweede, hogere ontslagkosten kunnen inderdaad leiden tot een hogere productiviteit, mits er initieel sprake is van een onderinvestering in specifieke investeringen.

Ten derde, het verloop van de ontslagbescherming met de duur van de baan is belangrijk. Het effect van constante ontslagbescherming, populair in theoretisch onderzoek, is wezenlijk anders dan van oplopende ontslagbescherming, populair in de praktijk. We illustreren verschillende punten kwantitatief in een gekalibreerde versie van het model voor Nederland.

Auteurs

Egbert Jongen
Sabine Visser

Lees meer over