4 juli 2014

Effect eenmalige korting werkgeverslasten op overheidsbijdrage arbeidskostenontwikkeling zorg

In september 2013 heeft het kabinet besloten tot een eenmalige korting in 2013 op de afdrachten voor arbeidsongeschiktheid van werkgevers (aof-premie werkgevers).
Main image

Dit heeft gevolgen voor de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA), ofwel het loonbudget, in de zorg in 2013 en 2014 zoals dat berekend wordt volgens de bepalingen die zijn vastgelegd in het OVA-convenant. Deze CPB Notitie geeft inzicht in dat effect.

Contactpersonen

Foto Martin Mellens
Martin Mellens +31 6 31795524 Lees verder

Lees meer over