9 mei 2011

Effect op huizenprijzen van het maximeren van hypothecaire leningen op basis van taxatiewaarde en bruto inkomen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld, die per 1 augustus 2011 wordt ingevoerd. Deze notitie biedt een eerste, indicatieve indruk van de omvang van het effect van deze maatregelen op huizenprijzen.
No title

Een onderdeel van de nieuwe gedragscode is de maatregel om hypothecaire leningen te maximeren op 110% van de taxatiewaarde van de woning. Een ander onderdeel van deze gedragscode betreft een inperking van de mogelijkheden voor gemotiveerde afwijking van de financieringsnormen. In het algemeen geldt dat de gedragscode een beperking van de hypothecaire financieringsmogelijkheden betekent en effectief leidt tot hogere gebruikerskosten voor eigenaar-bewoners. Deze notitie biedt een eerste, indicatieve indruk van de omvang van het effect van deze maatregelen op huizenprijzen. Daaruit blijkt dat huizenprijzen als gevolg van deze maatregelen structureel circa 1 tot maximaal 3 procent achterblijven ten opzichte van het basispad. De effecten kunnen worden gemitigeerd door een gerichte terugsluis van de besparing op de kosten van de hypotheekrenteaftrek. Nader onderzoek is nodig om deze indruk te preciseren.

In het vervolg van deze notitie worden eerst de effecten van beide maatregelen afzonderlijk gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden de effecten van de twee maatregelen gecombineerd gepresenteerd.

Auteurs

Gerbert Romijn

Lees meer over