6 juli 2007

Effecten maatregelen fiscale behandeling eigen woning

De VROM-raad heeft het CPB gevraagd een aantal varianten door te rekenen met betrekking tot de fiscale behandeling van de eigen woning.

Het gaat daarbij om een gefaseerde afbouw van de hypotheekrenteaftrek (HRA), het eigenwoningforfait (EWF) en de overdrachtbelasting (OVB).