1 augustus 2013

Eigen vermogen en woonconsumptie

Nederlandse huizenbezitters lijken de kosten verbonden aan het eigen vermogen in hun woning te onderschatten of minder belangrijk te vinden dan de rentekosten van hun hypothecaire lening.

Dat kan verklaren waarom huiseigenaren die veel eigen geld in hun woning steken, naar verhouding groter en luxer wonen dan huizenbezitters die hun woning volledig met een hypothecaire lening financieren. Een hoger aandeel van het eigen vermogen in de woning betekent automatisch een lager aandeel van de hypothecaire lening. Daardoor dalen de hypothecaire rentelasten, maar stijgen de verborgen kosten van eigen vermogen. Dit achtergronddocument laat zien dat huishoudens zich bij de aankoop van een woning waarschijnlijk meer laten leiden door de zichtbare rentelasten van hun hypotheek dan door de minder zichtbare verborgen kosten van hun eigen vermogen. Deze verborgen kosten bestaan uit het rendement dat het vermogen zou hebben opgeleverd als het op een alternatieve manier zou zijn belegd.

De beleidsimplicaties van de bevindingen in dit onderzoek hangen af van de vraag welke oorzaak ten grondslag ligt aan het waargenomen gedrag. Als huiseigenaren de kosten van eigen vermogen daadwerkelijk onderschatten, dan zou een juiste voorlichting over de werkelijke woonlasten huishoudens kunnen helpen een betere afweging te maken bij het bepalen van hun woonconsumptie. Als huishoudens simpelweg minder waarde hechten aan de verborgen kosten, dan ligt een beleidsreactie veel minder voor de hand. Binnen het kader van dit onderzoek is het echter niet mogelijk om aan te geven welke oorzaak domineert.

Downloads

Auteurs

Machiel van Dijk

Lees meer over