24 november 2005

Enkele effecten van de Nota Mobiliteit deel III

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd berekeningen te maken van de welvaartseffecten van enkele voorstellen uit de Nota Mobiliteit deel III.

Het gaat daarbij om de welvaartseffecten van het in de nota voorgestelde investeringsprogramma voor hoofdwegen en de effecten van beprijzingsmaatregelen.

Deze analyses zijn gemaakt met medewerking van AVV die een aantal verkeerskundige berekeningen heeft gemaakt met het Landelijk Modelsysteem (LMS) welke als input hebben gediend voor de welvaartsanalyse. Het CPB heeft de in de nota voorgestelde maatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid en het milieu niet kunnen analyseren. Wel kan worden opgemerkt dat uit eerdere analyses van het CPB  is gebleken dat maatregelen op het gebied van de verkeersveiligheid een positief effect op de welvaart kunnen hebben.

Lees meer over