13 december 2008

Europese markten voor aardgas: beperkte hulpbronnen en marktmacht

We bestuderen een aantal langetermijnscenario's voor de Europese gasmarkt met een simulatiemodel, NATGAS, dat zowel de beperkte eigen gasvoorraden als de marktmacht van gasproducenten beschrijft. Deze publicatie is Engelstalig.

Europa wordt geconfronteerd met afnemende eigen aardgasvoorraden, met name in de van oudsher grote producenten het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De Europese afhankelijkheid van een beperkt aantal grote aardgasleveranciers zal toenemen. Daarmee groeit ook de marktmacht van deze producerende landen. We bekijken de invloed van de beschikbaarheid van vloeibaar aardgas, LNG, op de marktaandelen van producenten en de snelheid van uitputting van Europese voorraden. We bestuderen in het bijzonder hoe in de verschilende scenario's de schaduwprijzen van eindige voorraden de productiebeslissingen beïnvloeden.

Auteurs

Gijsbert Zwart

Lees meer over