24 november 2011

Evaluatie van opties EFSF

Per (aangenomen) motie (kamerstuk 21 501-20, nr. 580) heeft de Tweede Kamer (via de Minister van Financiën) het CPB gevraagd om voor half november een analyse te maken van "de effectiviteit van vier opties voor vergroting van het noodfonds".
No title

De vier te analyseren opties:

  • een special purpose vehicle voor het aantrekken van financiering door externe investeerders;
  • het verzekeringsmodel;
  • het bankmodel;
  • een verhoging van de garanties van de lidstaten.

Toen het verzoek van minister bij het CPB werd ingediend heeft het CPB geoordeeld of zij aan het verzoek kon voldoen. Aangezien zowel de kennis als de personele capaciteit beschikbaar was doet het ons deugd de Tweede Kamer de gevraagde informatie te verschaffen.

Downloads

Auteurs

Wouter Elsenburg
Michiel Bijlsma
Mark Roscam Abbing