8 september 2014

Ex-ante budgettaire effecten fiscaal plan VNL

Op verzoek van de politieke partij 'Voor Nederland' (VNL) heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de ex-ante budgettaire effecten van het fiscaal plan van VNL. Dit betekent dat er alleen is gekeken naar het primaire effect van de maatregelen op de overheidsbegroting, zonder daarbij rekening te houden met macro-economische doorwerking.
No title

Bij de doorrekening zijn we uitgegaan van basisjaar 2015. Veel maatregelen zullen echter nog niet uitvoerbaar zijn in 2015.

Het CPB heeft de effecten op de economische groei, de koopkracht en de werkgelegenheid niet doorgerekend. Door de ingrijpendheid van de voorstellen zullen in ieder geval de inkomenseffecten substantieel zijn. De ex-ante budgettaire effecten zijn daarnaast indicatief: gegeven de ingrijpendheid van de voorstellen van VNL is de volgorde waarin maatregelen worden doorgerekend van belang en zullen er gedragseffecten optreden die relatief grote effecten op de budgettaire uitkomsten kunnen hebben. Deze effecten zijn niet meegenomen.

In het voorstel van VNL wordt een vlaktaks ingevoerd van 22,9%. Tegelijkertijd worden heffingskortingen en aftrekposten afgeschaft en wordt een nieuwe belastingvrije voet geïntroduceerd. Daarnaast beperkt VNL het aantal fiscale regelingen door de zorgtoeslag af te schaffen en alle kindregelingen te vervangen door een nieuwe kindregeling. Verder worden in het voorstel van VNL de tarieven in de btw geüniformeerd en wordt de inrichting van de vennootschapsbelasting drastisch gewijzigd.

Auteurs

Johannes Hers
Erik Floor
Mathijn Wilkens