21 september 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 ChristenUnie

Het CPB heeft op verzoek van de ChristenUnie de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2012 bezien.
Main image

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegrotingen worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2012, zoals deze door het CPB in de MEV 2012 zijn verwerkt.

 

 

 

 

 

 

Downloads

Contactpersonen

Marcel Lever Lees verder
Edwin van de Haar Lees verder

Lees meer over