22 september 2005

An exploration into competition and efficiency in the Dutch life insurance industry

Het ontbreken van beschikbare prijsinformatie bemoeilijkt het meten van concurrentie in de Nederlandse levensverzekeringenmarkt. Om die reden gebruikt dit onderzoek verschillende indirecte maatstaven voor concurrentie.

Na een bespreking van verscheidene aanbod- en vraagfactoren die kunnen leiden tot oligopolie, analyseren wij het bestaan van schaalvoordelen en X-inefficiëntie. Zowel schaalvoordelen als X-inefficiënties blijken substantieel te zijn, hoewel de niveaus van beide grootheden vergelijkbaar zijn met datgene wat we vinden in de financiële sectoren in andere landen. Winstmarges van Nederlandse levensverzekeraars blijken hoog te zijn in vergelijking met die van levensverzekeraars in andere landen, hoewel deze waarneming meer een reflectie is van succesvolle productie in het verleden dan in het heden. Verder gebruiken wij een nieuwe indicator voor concurrentie: de Boone indicator. Deze indicator wijst ook op beperkte concurrentie. Verder onderzoek van deelmarkten zou zichtbaar moeten maken wat de redenen zijn voor de kennelijk beperkte concurrentie

Auteurs

Michiel van Leuvensteijn
J.A. Bikker