25 mei 2011

Externe Effecten van Binnenstedelijke Transformatie: Toegepaste Welvaartsanalyse in een Stedelijk Algemeen Evenwichtsmodel

Dit paper verkent enkele veelgenoemde externe baten van binnenstedelijke transformatie in een stedelijk algemeen evenwichtsmodel. Dit is een Engelstalige publicatie
No title

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft inzicht in de wenselijkheid van overheidssteun voor binnenstedelijke transformatieprojecten. Externe effecten spelen in de MKBA een cruciale rol: in hoeverre zijn marktpartijen niet in staat om projectbaten naar zich toe te halen?

Dit paper verkent enkele veelgenoemde externe baten van binnenstedelijke transformatie in een stedelijk algemeen evenwichtsmodel, namelijk het wegvallen van de overlast die een industrieterrein veroorzaakt in de omgeving, het benutten van agglomeratievoordelen en de besparing van open ruimte aan de stadsrand.

In een numerieke toepassing van het model vergelijken we deze baten met de waarde van de herontwikkelde grond in het projectgebied. Door overlast en agglomeratievoordelen kunnen de maatschappelijke baten significant hoger uitvallen dan deze private baten. De mate waarin binnenstedelijke transformatie open ruimte aan de stadsrand bespaart, hangt af van de gevoeligheid van de lokale woningvraag voor prijzen. Dit levert alleen additionele maatschappelijke baten op als het ruimtelijke ordeningsbeleid aan de stadsrand de waarde van deze open ruimte niet internaliseert.

Auteurs

Niels Vermeer
Wouter Vermeulen

Lees meer over