9 januari 2002

Factor mobility and regional disparities; east, west, home's best?

Zowel werkloosheidspercentages als inkomens per hoofd van de bevolking verschillen enorm tussen de Europese regio's. Arbeidsmobiliteit kan een rol spelen in het oplossen van deze regionale verschillen.

Dit Discussion Paper concentreert zich op de vraag waarom de arbeidsmobiliteit in de EU laag is. We onderzoeken of veranderingen in arbeidsparticipatie fungeren als een belangrijk alternatief aanpassingsmechanisme. Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend.  Bovendien vinden we dat vooral de arbeidsparticipatie van jonge vrouwen erg belangrijk is voor de aanpassing aan regionale verschillen. Ten slotte onderzoeken we of parttime werk een geschikt aanpassingsmechanisme is. Dit blijkt niet het geval.

Auteurs

Richard Nahuis
A. Parikh