9 december 2013

Financiële schokken en economische activiteit in Nederland

We analyseren de effecten van financiële schokken op de economische ontwikkeling in de eurozone en Nederland in het bijzonder. De in deze bijdrage ontwikkelde VAR-modellen houden rekening met feedbackloops tussen de financiële markten en de reële economie.
No title

De feedbackloops opereren zowel via de geaggregeerde eurozone, als ook via de Nederlandse economie. Onze empirische analyse is tweeledig. We analyseren data voor de nijverheid en voor het BBP. Financiële schokken worden gemeten als schokken op de spreiding van de rentevoet op bedrijfsobligaties en op de impliciete volatiliteit op de aandelenbeurs. Schokken op de spreiding van de rentevoet hebben ernstige gevolgen voor de reële economische ontwikkeling, waarbij een schok van 25 basispunten in de spreiding een effect heeft op de industriële productie van -0.6% na één jaar, en van -1.35% na vier jaar. Schokken in de volatiliteit lijken alleen een hogere onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen te impliceren. Toegepast op de financiële crisis leidt dit model tot een effect op de industriële productie van -4.2% na één jaar en -9.7% na 4 jaar. Een vergelijking met het feitelijke effect van -17% na 7 maanden toont de gebreken van het model voor het voorspellen van de effecten van financiële crises.

Auteurs

Peter Broer
Jürgen Antony